Testy přetrvávajících primárních reflexů

Jednou z příčin různých poruch učení a chování dětí může být nedostatečné potlačení primárních reflexůPrimární reflexy pomáhají dítěti při porodu a v prvních měsících života. Postupně se integrují do posturálních reflexů, díky jimž dítě začíná získávat kontrolu nad pohyby svého těla, rovnováhou, držením těla, koordinací a celkovou fyzickou a emoční pohodou. Pokud ovšem primární reflexy nejsou během této doby potlačeny, zůstávají v těle "aktivní" a posturální reflexy se plně nevyvíjejí. To může dítěti působit problémy při smyslovém vnímáním, učení, pozornosti, kontrole impulzivity, chování, komunikaci, motorice atd.  Metoda neuro - vývojové stimulace má za cíl potlačit přetrvávající primární reflexy. 

Například Asymetrický tonický šíjový reflex (ATŠR) může vést k problémům při výuce tím, že ovlivňuje vývoj laterality dítěte (upřednostňování jedné ruky při psaní), ztěžuje rozvoj koordinace oko-ruka, zhoršuje spolupráci mozkových hemisfér apod. ATŠR má důležitou úlohu při druhé době porodní, kdy si musí dítě v rytmu porodních stahů najít cestu specifickým kroutivým pohybem. Správně vyvinutý reflex závisí právě na aktivní spolupráci dítěte při porodu. Děti narozené tzv. císařským řezem mají proto v tomto smyslu nevýhodu.

Rizikové faktory ovlivňující přetrvávání primárních reflexů:

 • V průběhu těhotenství je to zdraví, výživa, pohyb a stres matky.
 • Komplikace během porodu.
 • Problémy s krmením a stres v prvním roce života dítěte.
 • Málo přirozeného pohybu miminka ať už z jakéhokoliv důvodu.

Některé signály přetrvávajících primárních reflexů:

 • Opožděné nebo přeskočené fáze motorického vývoje (pasení koníčků, plazení, lezení...).
 • Nižší nebo vyšší svalový tonus (celého těla, křečovitě drží tužku apod.).
 • Nesnáší nebo nesnášelo převlékání, koupání apod.
 • Pozdě mluví (po 18 měsíci).
 • Pomočuje se i po dovršení 5 let věku.
 • Má problémy naučit se jezdit na kole.
 • Nemůže sedět v klidu až do věku 11-12 let.
 • Problém naučit se číst nebo psát.
 • Píše s tváří opřenou o stůl, podpírá si hlavu rukou, drží křečovitě tužku apod.
 • Nemá vyhraněnou lateralitu nad 8 let věku.
 • Začarovaný kruh hyperaktivity a únavy.
 • Hypo nebo hypertonus svalů, problémy s držením těla.
 • Extrémní psychická labilita, lekavost.

A co s tím, co dál?

U většiny lidí nalezneme alespoň jeden přetrvávající primární reflex. To nepůsobí žádný problém, pokud jich ale přetrvává několik, mohou být pro optimální neurologický vývoj dítěte kontraproduktivní. 

Pokud máte podezření, že u Vašeho dítěte mohou nevyhaslé primární reflexy přispívat k problémům s chováním nebo vzdělávacím problémům, obraťte se na naše centrum.


Zde se můžete podívat na krátký přehled přetrvávajících primárních reflexů a jejich možné symptomy:


V současnosti jsou ve světě využívány různé metody cvičení, které mají za cíl potlačit přetrvávající primární reflexy. Cvičení probíhá na principu záměrného vyvolávání primárního reflexu. Primární reflexy jsou ovlivnitelné a při záměrném a častém opakování reakce uhasne. 

V Edial centru využíváme metodu Mgr. Volemanové z Institutu neuro-vývojové terapie a stimulace.


Máte-li dotazy, kontaktujte nás.

Vyplňte všechny potřebné údaje a my vám zavoláme co nejdříve zpět.