Centrum rozvoje dětí, žáků i dospělých 

Zabýváme se prevencí, odstraňováním nebo zmírňováním symptomů, souvisejících s problémy v chování a učení (nepozornost, výkon neodpovídá IQ, AD(H)D, SPU a mnohé další).

Pozitivní přístup vede ke zvýšení výkonu dítěte, jeho motivaci a sebedůvěře. Pokud uvěříme tomu, že dítě něco nezvládne, že na to nemá, vytvoříme tak atmosféru, která ho do této "neschopnosti" postupně a nenápadně zatlačí. Pojďme proto společně porozumět problémům vašeho dítěte, a pokusme se mu co nejefektivněji pomoci.

NEPOZORNOST!!!

4 příklady chlapců, 4 různé projevy, 1 problém


  • Honzík je nepozorný, roztěkaný, skáče ostatním do řeči (verbální neklid).
  • Kuba se zase pořád kroutí, točí, mrská sebou, zkrátka chvíli neposedí (motorický neklid).
  • Pavel sebou ani nemrská, ani neskáče ostatním do řeči, ale pořád se na něco vyptává, je často zasněný a unavený.
  • Ondra neposlouchá  rodiče. Nikdy neudělá to, co řeknou. Jako by je neslyšel. 


Přestože každý z chlapců má stejný problém - NEPOZORNOST - má ale jiné projevy. 
PROČ?
Protože každý z chlapců může mít jiný neuroobraz. 
Jaký? 
To zjistíme pomocí EEG biofeedbacku, což je diagnosticko-terapeutická metoda.

Může se jednat o frekvenční nezralost nebo má vysoký index amplituda. Každá z variant nám říká něco o tom, jak zralá je CNS nebo jak mozek nakládá se svojí energií.


V některých přepadech můžou být problémem přetrvávající primární reflexy.  Ty někdy mohou působit jako příznaky různých poruch učení nebo poruchy pozornosti. Někdy je diagnóza poruchy učení nebo ADHD oprávněná, ale navrch jim ještě přetrvávají primární reflexy. V obou případech je důležité dítěti cvičením pomoci k odstranění primárních reflexů a dát jim tak víc energie a času se soustředit.


Některé problémy dětí pramení z nedostatečně rozvinutých dílčích funkcí, které jsou potřebné ke zvládání školních dovedností. Nezralé dílčí funkce můžou dítě ve škole limitovat. Tréninkem lze tyto funkce podpořit a rozvinout. 


Jak je z výše uvedeného patrné, není možné použít jednu metodu. V naší práci proto využíváme diferenciální diagnostiku. Nestanovujeme diagnózu, ale zkoumáme jednotlivé příznaky dítěte. Snažíme se najít jejich skutečnou příčinu. Spolupracujeme rovněž s jinými odborníky, a hledáme nejvhodnější druh terapie nebo podpůrného programu.


Máte-li dotaz nebo se chcete objednat, kontaktujte nás.

Vyplňte prosím všechny potřebné údaje a my zavoláme co nejdříve zpět.