Jsme tým pedagogů a psychologů které spojila společná myšlenka, láska k profesi a krásné prostory, ve kterých poskytujeme pedagogickou a psychologickou péči pro děti i dospělé. 

Pečlivě dbáme na profesionalitu našeho týmu

Naše centrum nabízí v případě oslabené pozornosti (ADHD/ADD), hyperaktivity, impulzivity nebo specifických poruch učení (dyslexie, dyspraxie, grafomotorické potíže atd.) vyšetření pomocí EEG, které nám umožní pohled na práci mozku. Na základě výsledků navrhneme terapii nebo program, který obtíže může zmírnit. Vyšetření je rovněž vhodné pro zjištění zralosti mozku předškolních dětí.

Naší snahou je, aby Vám nebo Vašemu dítěti byla naše odborná pedagogická nebo psychologická péče užitečná, sloužila ke zmírnění obtíží, rozvíjela schopnosti a talent.