Centrum rozvoje dětí i dospělých 

Mgr. Zora Pardyová