O mně

Jmenuji se Zora Pardyová.

Jsem nezdolný nadšenec a racionální optimista.

Vystudovala jsem střední pedagogickou školu v Brně a magisterský program Pedagogika na Ústavu pedagogických věd FF MU v Brně. Navzdory věku, mě jako nezdolného nadšence moje práce stále baví, a úkoly i výzvy mě povzbuzují a postrkují dopředu. Moje ratio chápe, že nestačí jen chtít, že je potřeba zatnout zuby, makat a být trpělivá. Můj optimismus mi pomáhá to dlouhodobě snášet :):).

Certifikace, výcvikové programy, absolvované semináře, workshopy:   

 • Diagnostika předškolního dítěte a školní zralost, 
 • Diagnostika laterality, 
 • Pedagogické hodnocení dítěte, 
 • Logopedický asistent,
 • Diagnostika zrakového vnímání, 
 • Diagnostika školní připravenosti, 
 • Dynamická diagnostika ACFS, 
 • Signály SPU na počátku školní docházky,
 • Edukativně-stimulační skupiny pro děti předškolního věku, 
 • Stimulační programy: Metoda dobrého startu, HYPO, MAXÍK, Feuersteinovo instrumentální obohacování, 
 • Cvičení MUDr. Kleplové,
 • Mensa NTC systém učení, 
 • Metoda Hejného v předmatematické výchově, 
 • Terapeut EEG biofeedbacku (studium v Praze a na Slovensku)
 • Neuro-vývojová terapie - certifikované pracoviště (PhDr. Marja Volemanová, PhD.)
 • Senzorická integrace v pedagogice a speciální pedagogice
 • HANDLE level I., level II. HANDLE screener

Pracovní zkušenosti:

Dříve jsem pracovala jako učitelka, posléze jako ředitelka MŠ. Od roku 2015 se věnuji problematice dílčích funkcí (zrakové, sluchové vnímání, rozvoj grafomotorických dovedností), metodě EEG Biofeedbacku (dva roky jsem pracovala touto metodou na LOGO klinice), problematice primárních reflexů v rámci neuro-vývojové terapie, pracuji podle principů HANDLE přístupu. Pro odborníky a rodiče pořádám semináře, spolupracuji s mateřskými školami.