O mně

Jmenuji se Zora Pardyová.

Jsem nezdolný nadšenec a racionální optimista.

Vystudovala jsem střední pedagogickou školu v Brně a magisterský program Pedagogika na Ústavu pedagogických věd FF MU v Brně. Navzdory věku, mě jako nezdolného nadšence moje práce stále baví, a úkoly i výzvy mě povzbuzují a postrkují dopředu. Moje ratio chápe, že nestačí jen chtít, že je potřeba zatnout zuby, makat a být trpělivá. Můj optimismus mi pomáhá to dlouhodobě snášet :):).

Certifikace, výcvikové programy, absolvované semináře, workshopy:   

 • Diagnostika předškolního dítěte a školní zralost, 
 • Diagnostika laterality, 
 • Pedagogické hodnocení dítěte, 
 • Logopedický asistent,
 • Diagnostika zrakového vnímání, 
 • Diagnostika školní připravenosti, 
 • Dynamická diagnostika ACFS, 
 • Signály SPU na počátku školní docházky,
 • Edukativně-stimulační skupiny pro děti předškolního věku, 
 • Stimulační programy: Metoda dobrého startu, HYPO, MAXÍK, Feuersteinovo instrumentální obohacování, 
 • Cvičení MUDr. Kleplové,
 • Mensa NTC systém učení, 
 • Metoda Hejného v předmatematické výchově, 
 • Terapeut EEG biofeedbacku (studium jak v Praze taka na Slovensku)
 • Neuro-vývojová terapie - certifikované pracoviště (PhDr. Marja Volemanová,PhD.)
 • Senzorická integrace v pedagogice a speciální pedagogice
 • HANDLE level I., level II. HANDLE kurz pro screenery - probíhá

Pracovní zkušenosti: 

Dříve jsem pracovala jako učitelka, posléze jako ředitelka MŠ. Od roku 2015 se věnuji problematice dílčích funkcí (zrakové, sluchové vnímání, rozvoj grafomotorických dovedností), metodě EEG Biofeedbacku, problematice primárních reflexů v rámci neuro-vývojové terapie, pracuji podle principů HANDLE přístupu. Pro rodiče pořádám semináře, spolupracuji s mateřskými školami a každou středu mě můžete potkat na Logo klinice, kde pracuji jako BFB terapeut.