Kdo jsme

Jmenuji se Zora Pardyová.
Jsem nezdolný nadšenec a racionální optimista.

Vystudovala jsem střední pedagogickou školu, a mnohem později pedagogiku na Ústavu pedagogických věd FF MU v Brně. Navzdory věku, mě jako nezdolného nadšence moje práce stále baví, a úkoly i výzvy mě povzbuzují a postrkují dopředu. Jako racionální optimista chápu, že nestačí jen chtít, ale je potřeba zatnout zuby, makat a být trpělivá. Optimismus mi pomáhá to dlouhodobě snášet :):).

Certifikace, výcvikové programy, absolvované semináře, workshopy:   

 • Diagnostika předškolního dítěte a školní zralost, 
 • Diagnostika laterality, 
 • Pedagogické hodnocení dítěte, 
 • Logopedický asistent,
 • Diagnostika zrakového vnímání, 
 • Diagnostika školní připravenosti, 
 • Dynamická diagnostika ACFS, 
 • Signály SPU na počátku školní docházky,
 • Edukativně-stimulační skupiny pro děti předškolního věku, 
 • Stimulační programy: Metoda dobrého startu, HYPO, MAXÍK, Feuersteinovo instrumentální obohacování, Cvičení MUDr. Kleplové,
 • Mensa NTC systém učení, 
 • Metoda Hejného v předmatematické výchově, 
 • Neuro-vývojová terapie
 • HANDLE přístup (1. stupeň)
 • Terapeut EEG biofeedbacku (v Praze a na Slovensku)

Pracovní zkušenosti: 

Dříve jsem pracovala jako učitelka a posléze jako ředitelka MŠ. V současné době se v Edial centru věnuji metodě EEG Biofeedbacku, problematice primárních reflexů, neuro-vývojové stimulace a programům pro stimulaci dílčích funkcí dětí před zahájením školní docházky a v jejím průběhu. Pro rodiče pořádám semináře, spolupracuji s mateřskými školami a každou středu mě můžete potkat na Logo klinice, kde pracuji jako BFB terapeut.


Jmenuji se Dana Pardyová. 
Jsem pragmatik a máma dvou malých dětí.

Vystudovala jsem klasické gymnázium a Pedagogickou fakultu MU obor lektorství AJ a učitelství AJ pro ZŠ a SŠ. Při mateřské dovolené jsem k tomu na stejné fakultě přidala speciální pedagogiku. Oproti mé tchýni chápu, že nelze zachránit celý svět a jsem s tím v podstatě v  pohodě. Někdy taky ne, ale jako máma dvou malých dětí toho už víc nezvládnu. 

Pracovní zkušenosti: 

Učitelka MŠ, asistent pedagoga, v centru se věnuji programům pro stimulaci dílčích funkcí dětí před zahájením školní docházky a v jejím průběhu.


Nebojte se zeptat, jsme tu pro vás :)