Podpora mozkové aktivity metodou EEG Biofeedbacku

EEG Biofeedback diagnostika může být vodítkem pro objasňování příčiny obtíží učení a chování klientů (dětí i dospělých). Tuto diagnostiku doplňujeme o testy neuromotorického vývoje (tj. ne/přítomnost primárních reflexů), testy dílčích funkcí a dalších, dle potřeby klienta.

EEG Biofeedback trénink je specifická metoda, která umožňuje na základě postupného nácviku posilovat žádoucí aktivaci mozkových vln s využitím speciálního počítačového programu. Ten převádí snímanou aktivitu mozku (EEG) do jednotlivých prvků počítačové hry, která naopak vydává zpětnovazebné informace o úspěšnosti tréninku pomocí zrakového vjemu (sledování hry) a sluchového vjemu (signál při úspěšném soustředění) .  

Zjednodušeně řečeno jde o to, že klient chce aby auto v počítačové hře jelo rychle. To je mu ale umožněno jen jistou frekvencí v EEG (tu na počítači nastavuje před tréninkem proškolená osoba). Zcela podvědomě a automaticky klient produkuje více této frekvence aby zažil úspěch. Takto odměňován zvyšuje v průběhu tréninků produkci žádoucí frekvence, a jejím zvýšením se automaticky dostavuje její vliv na celý mozek. V případě frekvence označované jako SMR jde například o snížení motorického a mentálního neklidu, snížení tenze a naopak zvýšení schopnosti koncentrace.

Metoda je vhodná pro tyto cílové skupiny:

  • U dětí nebo dospělých s poruchami koncentrace a pozornosti (ADHD, ADD).
  • Trénink krátkodobé a dlouhodobé paměti.
  • U lehkých mozkových dysfunkcích (porucha soustředění, učení, chování).
  • Děti s nočním pomočováním.
  • Pro nápravu specifických poruch učení (zvlášť efektivní je u dyslexie).
  • Realizovaný výzkum v ČR ověřil efektivitu metody u školních dětí s SPU a doporučil využití metody jako prevenci u předškolních dětí a u dětí s odkladem školní docházky.
  • Pro jedince dlouhodobě vystavené stresu a úzkosti, kde je potřeba naučit se efektivně relaxovat.
  • Další možností využité metody EEG biofeedback je kondiční trénink pro zlepšení výkonu u studentů a duševně pracujících profesionálů.

Trénink nepředstavuje žádná rizika, nemá vedlejší účinky a není návykový. Dosažený výsledek je trvalý. 


Elektrody snímají mozkovou aktivitu klienta a terapeut na obrazovce počítače vidí, která mozková aktivita je ve Vašem mozku dominantní. Pokud se jedná o frekvenci, která zhoršuje pozornost nebo frekvenci, která signalizuje stres a přetížení je potřeba tento špatný vzorec opustit a tréninkem posilovat žádoucí frekvenci. Stejně jako posilujeme např. zádové svaly, aby nás nebolela bedra :).

Jednotlivé frekvence elektrické aktivity mozku byly stanoveny podle vědeckých poznatků o fungování mozku v určitých stavech nebo při výkonech jedinců, kteří mají optimálně fungující mozek (piloti, jogíni apod.). Metoda EEG Biofeedbacku je velmi úspěšně využívána také např. při výcviku amerických kosmonautů a pilotů NASA. Výhodou této metody oproti jiným metodám (např. léčba farmaky) je, že nemá žádné vedlejší účinky. 


V příloze se můžete podívat na stanovisko MZ ČR k používání metody EEG Biofeedbacku.

Máte-li dotazy, kontaktujte nás.

Vyplňte všechny potřebné údaje a my vám zavoláme co nejdříve zpět.