Neuro - vývojová terapie (NVT)

Jednou z příčin různých poruch učení a chování dětí může být nedostatečné potlačení primárních reflexů. Primární reflexy pomáhají dítěti při porodu a v prvních měsících života. Postupně se integrují do posturálních reflexů, díky jimž dítě začíná získávat kontrolu nad pohyby svého těla, rovnováhou, držením těla, koordinací a celkovou fyzickou a emoční pohodou. Pokud ovšem primární reflexy nejsou během této doby potlačeny, zůstávají v těle "aktivní" a posturální reflexy se plně nevyvíjejí. To může dítěti působit problémy při smyslovém vnímáním, učení, pozornosti, kontrole impulzivity, chování, komunikaci, motorice atd. Metoda neuro - vývojové stimulace má za cíl potlačit přetrvávající primární reflexy. 


Neinhibované primární reflexy mohou způsobit symptomy (příznaky, vnější projevy), které se podobají symptomům různých poruch učení nebo chování. 

Je proto docela možné, že dítě, které je považované za dyslektika nebo dítě s poruchou pozornosti, vykazuje symptomy jejichž příčina je možná v přetrvávání primárních reflexů. Odstraněním primárních reflexů odstraníme i symptomy, a tedy i problém dítěte.
Je také ovšem možné, že dítě má poruchu učení, ale navíc u něj přetrvávají primární reflexy. Problém potom nejde zcela vyřešit, ale můžeme se inhibicí primárních reflexů snažit stav dítěte zlepšit  


Kvalita pohybu dítěte je ukazatelem jeho zralosti. Proto je velmi důležité všímat si rovnováhy a držení těla dítěte, jeho schopnosti prostorové orientace, toho jak vnímání vlastní tělo, pravo-levou orientaci a v neposlední řadě jeho grafomotorických schopností.


Program Neuro-vývojové stimulace primárních reflexů

Jedná se o pohybový cvičební program, který je založen na jednoduchých cvicích, které často napodobují pohyb vyvolaný primárními reflexy. Tím dáváme mozku druhou šanci, aby se postupně naučil správně kontrolovat fungování těla. Cvičení probíhá na principu záměrného vyvolávání primárního reflexu. Primární reflexy jsou ovlivnitelné a při záměrném a častém opakování reakce uhasne.  

Cvičí se denně, cvičení trvá přibližně 10 minut.

Pohybem pomáháme dětem dozrát :)


V Edial centru využíváme metodu PhDr. Volemanové z Institutu neuro-vývojové terapie a stimulace. 

Máte-li dotaz nebo se chcete objednat, kontaktujte nás.

Vyplňte prosím všechny potřebné údaje a my zavoláme co nejdříve zpět.