Neuro - vývojová terapie

Certifikované pracoviště institutu neuro-vývojové terapie a stimulace pod vedením PhDr. Marje Volemanové PhD. 

Jednou z příčin různých poruch učení a chování dětí může být nedostatečné potlačení primárních reflexů. Primární reflexy pomáhají dítěti při porodu a v prvních měsících života. Postupně se integrují do posturálních reflexů, díky jimž dítě začíná získávat kontrolu nad pohyby svého těla, rovnováhou, držením těla, koordinací a celkovou fyzickou a emoční pohodou. Pokud ovšem primární reflexy nejsou během této doby potlačeny, zůstávají v těle "aktivní". To může dítěti působit problémy při učení, pozornosti, kontrole impulzivity, chování, komunikaci, motorice apod. 


Je proto docela možné, že dítě, které je považované za dyslektika nebo dítě s poruchou pozornosti, hyperaktivitou, obtížemi s chováním apod. vykazuje symptomy jejichž příčina je možná v přetrvávání primárních reflexů. Odstraněním primárních reflexů odstraníme i symptomy, tedy i problém dítěte. Je také ovšem možné, že dítě má poruchu učení, ale navíc u něj přetrvávají primární reflexy. Problém potom nejde zcela vyřešit, ale můžeme stav dítěte zlepšit