Neuro - vývojová terapie

Certifikované pracoviště institutu neuro-vývojové terapie a stimulace pod vedením PhDr. Marje Volemanové PhD. 

Jednou z příčin různých poruch učení a chování dětí může být nedostatečné potlačení primárních reflexů. Primární reflexy pomáhají dítěti při porodu a v prvních měsících života. Postupně se integrují do posturálních reflexů, díky jimž dítě začíná získávat kontrolu nad pohyby svého těla, rovnováhou, držením těla, koordinací a celkovou fyzickou a emoční pohodou. Pokud ovšem primární reflexy nejsou během této doby potlačeny, zůstávají v těle "aktivní". To může dítěti působit problémy při učení, pozornosti, kontrole impulzivity, chování, komunikaci, motorice apod. 


Neinhibované primární reflexy mohou způsobit symptomy (vnější projevy), které se podobají symptomům různých poruch učení nebo chování. 

Je proto docela možné, že dítě, které je považované za dyslektika nebo dítě s poruchou pozornosti, vykazuje symptomy jejichž příčina je možná v přetrvávání primárních reflexů. Odstraněním primárních reflexů odstraníme i symptomy, a tedy i problém dítěte. Je také ovšem možné, že dítě má poruchu učení, ale navíc u něj přetrvávají primární reflexy. Problém potom nejde zcela vyřešit, ale můžeme se inhibicí primárních reflexů snažit stav dítěte zlepšit  

PLÁN NEURO-VÝVOJOVÉ TERAPIE JE VYPRACOVÁN NA ZÁKLADĚ DIAGNOSTIKY PŘETRVÁVAJÍCÍCH PRIMÁRNÍCH REFLEXŮ A INDIVIDUÁLNÍHO POSOUZENÍ DÍTĚTE.
Součástí diagnostiky jsou nejen testy na přetrvávající primární reflexy, ale posuzována je celková kvalita pohybu, rovnováha, držení těla, vnímání vlastního tělo, ale i grafomotorické schopnosti, lateralita, oční pohyby atd.