EEG biofeedback

EEG biofeedback je diagnosticko-terapeutická metoda, která pracuje na principu snímání elektrické aktivity mozku (EEG) a učebním procesu, který je založený na podmiňovaném učení. Metoda je bezbolestná, dítě nijak neobtěžující a nezatěžující. 

DIAGNOSTIKA
Hodnotíme frekvenční zralost mozku klienta. Porovnáváme dominantní frekvenci klienta s normou pro daný věk. Pomalejší dozrávání mozku má vliv na různé symptomy klienta, stejně jako předčasné vyzrání frekvenčního pásma. Dále posuzujeme výšku amplitud s normou, která se liší pro každý věk. Každé zvýšení nebo snížení amplitudy má svůj klinický obraz v podobě symptomu jako například odpojení se, nekoncentrovanost, únava apod. Každé zrychlení nebo zpomalení základního rytmu má také svůj klinický obraz v podobě motorického, nebo verbálního neklidu, pasivitu, apod. 


TRÉNINKPři tréninku na EEG biofeedbacku dostane klientův mozek odměnu pouze za to, že vykoná přesně definovanou aktivitu. Jakou? To záleží na tom, co nastaví terapeut jako cíl, podle potřeb klienta. Software totiž zachytí v přesně definovaném frekvenčním pásmu aktivitu, jejíž elektrické napětí vyjádřeno výškou amplitudy je přesně takové, které po mozku chceme. Pokud to mozek udělá, dostane odměnu v podobě zvukového signálu. A protože náš mozek chce být chválen, líbí se mu to, dáváme mu odměnu dost často. Laťku nastavíme tak, aby zvládl úkol alespoň 40x za minutu. Protože při tréninku dostává odměnu přímo mozek, může se naučit tímto stylem pracovat daleko efektivněji a bez zbytečného vynakládání energie.

To je kouzlo podmiňovaného učení :) 


Příklady, kde je tato metoda vhodná, to ovšem neznamená, že je zde vyčerpávající seznam:

  • U dětí nebo dospělých s poruchami koncentrace a pozornosti (ADHD, ADD).
  • Trénink krátkodobé a dlouhodobé paměti.
  • Děti s nočním pomočováním.
  • Realizovaný výzkum v ČR ověřil efektivitu metody u školních dětí s SPU a doporučil využití metody jako prevenci u předškolních dětí a u dětí s odkladem školní docházky.
  • Pro jedince dlouhodobě vystavené stresu a úzkosti, kde je potřeba naučit se efektivně relaxovat.
  • Další možností využité metody EEG biofeedback je kondiční trénink pro zlepšení výkonu u studentů a duševně pracujících profesionálů.

Trénink nepředstavuje žádná rizika, nemá vedlejší účinky a není návykový. Dosažený výsledek je trvalý. Zásadní je ale pravidelnost sezení, ideálně 2x týdně, minimálně 1x týdně. Doba tréninku je standardně 45 minut. První efekt se objevuje mezi 13-18 sezením. Například u dyslexie je počet sezení zpravidla kolem 30-40. Tréninky pozornosti vyžadují alespoň 20 sezení.


V příloze se můžete podívat na stanovisko MZ ČR k používání metody EEG Biofeedbacku.