HANDLE

HOLISTIC APPROACH TO NEURO-DEVELOMPENT LEARNING & EFFICIENCY


HOLISTICKÝ PŘÍSTUP K NEURO-VÝVOJI & EFEKTIVITĚ UČENÍ 


HANDLE je celostní neuro-vývojový přístup, který vychází z poznatků o plasticitě mozku a vlivu stresu na učení. Na základě screeningu, který zjišťuje nepravidelnosti a odchylky v neuro-vývojových systémech se snažím porozumět chování a potřebám klienta. Na základě toho potom vytvořit individualizovaný program.

 Podrobné informace o HANDLE přístupu naleznete v angličtině na www.handle.org