Psychologické poradenství a péče

Potíže v partnerských a rodinných vztazích

Výukové a výchovné obtíže dětí, posílení rodičovských kompetencí

Úzkostné stavy, nespavost apod.

Úmrtí nebo nemoc v rodině 

Jednotlivé konzultace v rámci psychologické péče trvají 90 minut. Sezení mohou mít podobu krátkodobého psychologického poradenství nebo formu déletrvající systematické terapeutické péče. Vždy záleží pouze na Vás, na Vašich aktuálních potřebách a očekávání, na charakteru a rozsahu Vašich obtíží.

Můžeme se věnovat široké škále životních událostí, jež jsou pro Vás momentálně z nějakého důvodu nezvladatelné běžnými formami podpory (např. potíže v partnerských a rodinných vztazích; závažné onemocnění, úmrtí v rodině; úzkostné stavy, nespavost a další neurotické příznaky; výukové a výchovné obtíže dětí; posílení rodičovských kompetencí apod.). Nebo se můžeme zaměřit na Váš osobní rozvoj a sebepoznání.

V terapeutickém procesu jsou využívány techniky Integrované psychoterapie, práce s herním pískovištěm a terapeutickými kartami, příp. nácvik základních relaxačních technik. 

Máte-li dotazy, kontaktujte nás.

Vyplňte všechny potřebné údaje a my se vám ozveme co nejdříve zpět.