Diagnostika a rozvoj pozornosti a paměti

Pozornost a paměť jsou velmi úzce spojené. Abychom si mohli něco zapamatovat, musíme se na to i soustředit. Obtíže se soustředěním nám znesnadňují, resp. znemožňují dokončování různých úkolů nebo zapamatování si různých informací. V naší poradenské praxi se s oslabenou pamětí spojenou s oslabenou pozorností setkáváme často. 

Dobrá zpráva je, že pozornost i paměť se dá trémovat.

V Edial centru provádíme diagnostiku pozornosti pomocí EEG Biofeedbacku. Poruchy pozornosti se vyznačují nedostatečnou aktivací částí mozku. V EEG se tato porucha vyskytuje zvýšeným podílem theta a delta mozkových vln, což jsou vlny, které běžně produkujeme v únavě a spánku. Tyto mozkové vlny jsou normální do určitého věku. u delty do 3,5 let, u thety do 6 let. Pokud se vyskytují u dítěte i později, jedná se o nedozrálý mozek, který funguje na pomalejší frekvenci mozkové činnosti, než je pro daný věk běžné. Poruchy pozornosti se zlepšují s věkem dítěte, mozek postupně dále dozrává. Mezitím je ovšem nepříjemně znevýhodněné ve škole a kdekoliv jinde, kde jde o to umět udržet pozornost.

Mimo diagnostiku pomocí mozkových vln provádíme průběžný test výkonu. Jedná se o mobilní zařízení, které v průběhu 20 min. otestuje některé složky pozornosti klienta. Po připojení k počítači odešleme data do centrály v Německu. Zde dojde k vyhodnocení výsledků testu pozornosti (přesnost měření reakčních časů je 0,1 ms.) a porovná je se standardní databází ostatních klientů v závislosti na věku a pohlaví testovaného (databáze čítá více než 20 000 klientů). Na základě vyhodnocení a porovnání dostaneme šesti stránkovou zprávu o výsledcích testu.   


Pomocí testů nediagnostikujeme ADHD nebo ADD, protože to patří do rukou neurologů nebo psychiatrů. Na nás se obrací rodiče dětí nebo žáků pokud si nejsou jisti, zda je dítě zralé pro školu nebo žáci, kteří mají i přes to, že se doma učí stále špatné výsledky, nejsou schopni si učební látku zapamatovat, učitelé si ve škole stěžují, že jsou nepozorní, pořád něco ztrácí, zapomínají, zjišťují co mají dělat ve chvíli, kdy ostatní už jsou skoro s prací hotoví, např. v průběhu výpočtů v matematice zapomenou co vlastně počítali apod.

Máte-li dotazy, kontaktujte nás.

Vyplňte všechny potřebné údaje a my vám zavoláme co nejdříve zpět.