Pedagogické poradenství a péče

Naši klienti jsou z velké části ti, kteří z nějakého důvodu nevyužívají svůj potenciál naplno. Dobrou péčí a podporou se ale dá předcházet mnoha konfliktním situacím ve škole i v rodině. 


Mezi nejčastěji řešené obtíže nebo dotazy našich klientů například patří: 

 • Nezávislé posouzení školní zralosti dítěte.
 • Neklidné a nepozorné dítě.
 • Různé problémy dětí na začátku školní docházky.
 • Dítě nechce např. kreslit nebo se vyhýbá jiným činnostem.
 • U dítěte se objevují některé ze symptomů přetrvávajících primárních reflexů.
 • Děti u kterých je identifikována specifická porucha učení.
 • Pomočování se i po dovršení 5 let věku.
 • Dítě nebo žák má špatnou paměť (nepamatuje si říkanky, písničky nebo naučenou látku).
 • Dítě nebo žák při psaní skoro leží na stole.
 • Naši klienti se rovněž věnují prevenci školního neúspěchu svých dětí a společně s námi rozvíjí jejich dílčí funkce potřebné pro čtení a psaní. 
 • Studenti nebo dospělí zjišťují míru své pozornosti a trénují ji.
 • Studenti a dospělí se na nás obrací v případě úzkosti a přepracování.
 • ... problémů a projevů může být hodně, nebojte se zeptat a poradit.

Děti na celém světě se vyvíjejí ve stejných krocích a není pravdou, že si dítě nemusí hrát s panenkami nebo na honěnou, že nemusí malovat, nebo že stříhat se naučí až bude chtít. Všechny, tedy i ty drobné dovednosti, které děti získávají jsou důležité a není možné je přeskočit, aniž by v budoucnu někde nechyběly.

V zóně komfortu a ani v zóně stresu nikdy nic zdravého nevyrostlo. Pouze zóna učení vytváří zdravé podmínky k růstu.  


Úvodní rozhovor

Pokud chcete využít pedagogické péče pro Vaše dítě, první návštěva je pouze s Vámi s rodiči nebo s rodičem. Potřebujeme se na všechno zeptat, objasnit si problematiku a rozhodně není dobré, aby se toho Vaše dítě účastnilo. V případě, že chcete pedagogickou péči (EEG Biofeedback, test pozornosti apod.) využít pro sebe, je samozřejmě výše uvedené bezpředmětné.


Vstupní diagnostické vyšetření

Uvádíme nejčastěji využívané diagnostiky a testy, které provádíme z důvodu hlubší analýzy problému. Všechny diagnostiky jsou příjemné, dítě ani dospělého nezatěžující. 

Na základě těchto diagnostik nelze žádat o financování podpůrných opatření pro školu nebo o odklad školní docházky. 

A co dál?

Máte-li dotazy, kontaktujte nás.

Vyplňte prosím všechny potřebné údaje a my vám zavoláme co nejdříve zpět.