Kdo jsou naši klienti

Naši klienti jsou z velké části ti, kteří z nějakého důvodu nevyužívají svůj potenciál naplno. 

Jsou jimi děti v předškolním věku které nechtějí kreslit, sportovat, jezdit na kole, hrát různé hry, jsou neposední, velmi upovídání, nebo naopak zakřiknutí a bojácní. Ve školce se ještě neoblíbeným činnostem vyhnou, a na pozornost není kladený takový nárok. Okolí si zpravidla myslí, že z toho vyrostou. Za nás říkáme, že je nejvyšší čas na prevenci případných poruch učení nebo selhávání ve škole.

Později ve škole se už neoblíbeným činnostem nedá vyhnout, pozornost je potřeba, neoblíbené kreslení se promění v nutné psaní a dítě začne být velmi unavené, frustrované, nechce chodit do školy a podobně. Co když neuromotorický vývoj neproběhl tak jak měl, a dítěti brání ve školních dovednostech primární reflexy? Cvičením se dají mnohé symptomy odstranit nebo alespoň zmírnit. 


Mezi nejčastěji řešené obtíže nebo dotazy našich klientů například patří: 

 • Nezávislé posouzení školní zralosti dítěte.
 • Neklidné a nepozorné dítě.
 • Děti s diagnózou ADHD, ADD.
 • Různé problémy dětí na začátku školní docházky.
 • Dítě nechce např. kreslit nebo se vyhýbá jiným činnostem.
 • U dítěte se objevují některé ze symptomů přetrvávajících primárních reflexů.
 • Děti u kterých je identifikována specifická porucha učení.
 • Pomočování se i po dovršení 5 let věku.
 • Dítě nebo žák má špatnou paměť (nepamatuje si říkanky, písničky nebo naučenou látku).
 • Dítě nebo žák při psaní skoro leží na stole.
 • Naši klienti se rovněž věnují prevenci školního neúspěchu svých dětí a společně s námi rozvíjí jejich dílčí funkce potřebné pro čtení a psaní. 
 • Studenti nebo dospělí zjišťují míru své pozornosti a trénují ji.
 • Studenti a dospělí se na nás obrací v případě úzkosti a přepracování
 • problémů a projevů může být hodně, nebojte se zeptat a poradit.

Problémů a projevů může být hodně, nebojte se zeptat a poradit. 


Příklad:
Chlapec-předškolák, který měl deficit v oblasti jemné motoriky. Obrázek nahoře byl vytvořený při nástupu dítěte do programu. Obrázek dole je po 3 měsíčním tréninku oslabené oblasti. Pokud by se rodiče nerozhodli pro stimulační program, chlapec by měl zřejmě problémy s osvojováním si písma ve škole, byl by unavený se všemi následky, které se k únavě vážou. Někdy je oslabení funkcí řešeno odkladem školní docházky. Některé oslabené funkce se pouhým odkladem nerozvinou, ale je zapotřebí jejich rozvoji napomoct.