Máme odklad, ale další rok ve školce…?

09.04.2020

Od rodičů často slýchávám"Máme odklad, ale co dělat, když další rok ve školce už nechceme".
"Už se tam nudí......", apod. 
Někdy mají rovněž pocit, že předškolní příprava ve školce není úplně na nejlepší úrovni (co si budeme povídat, všechno je o lidech). Co s tím?

Přípravných tříd na školách je omezené množství, a podle zákona jsou určeny spíše k vyrovnávání rozdílů daných různým sociokulturním prostředím dětí. Šancí najít přípravnou třídou proto podle mého názoru není moc.

Další možností je obrátit se na alternativní školu, která by pro dítě vzhledem k nízkému počtu dětí ve třídě byla určitým řešením, ale minimálně celý první stupeň platit celkem vysoké školné taky není pro každého.

Dalším možným řešením by mohla být soukromá školka, která je na přípravu předškoláků zaměřena a díky menšímu počtu dětí ve třídě, je na každé víc času. Jedná se o jeden rok, což by se finančně dalo zvládnout a pokud školka dobře funguje, má kvalitní pedagogy, mohla by být pro děti s odkladem řešením.

Musím přiznat, že jsem měla radost, když naše centrum právě jedna soukromá školky oslovila s dotazem, zda bychom pomohli u předškoláků rozvíjet jazykové schopnosti. V tomto případě nejde o logopedický nácvik, ale podporu jazykového uvědomování (metodika zpracovaná podle prof. Elkonina), Jedná se o speciální trénink schopností důležitých pro pozdější nácvik čtení a psaní (slabiky, první a poslední hláska ve slově, délka slabik atd). Rovněž má vedení školky zájem nabídnout rodičům diagnostiku pomocí EEG a v případě potřeby tréninky EEG biofeedbacku.

Moderní doba si přece žádá i nové učební metody a postupy :):)
Vaše blogerka Zorka

ZA ČTRNÁCT DNÍ NA TÉMA: "ACH, TY DOMÁCÍ ÚKOLY!"