Ach ty domácí úkoly...

27.04.2020

Důležitý nástroj podpory dítěte na začátku školní docházky je pomoc rodičů při domácí přípravě. Jak ale ze zkušenosti nebo z doslechu víme, právě to se může stát noční můrou všech zúčastněných nebo naopak dobrým základem pro nácvik učebních a pracovních návyků dítěte. Ale jak na to?

V zahraničí existují speciální výcvikové programy, které pomáhají rodičům získávat kompetence, jak efektivně pomáhat dítěti při vypracování domácí přípravy. V praxi se ukázalo, že tyto programy pro rodiče, přinášejí lepší studijní výsledky dětí. U nás žádný takový program není (nebo o něm zatím nevíme), ale v případě konkrétních problémů se můžete obrátit na nás. Zatím přinášíme pár obecných rad a informací 😊.

Dostávat úkoly nebo nedostávat úkoly - to je oč tu běží!!!
Odborníci vedou diskuze o pozitivních a negativních vlivech domácí přípravy. Kritici tvrdí, že domácí příprava nemá vliv na školní úspěšnost. Většina autorů se ale přiklání k názoru, že domácí příprava má pozitivní vliv a pomáhá dítě rozvíjet.

Proč jsou podle odborníků domácí úkoly dobré:
Vliv na výkon a učení, posiluje kritické myšlení, zlepšuje studijní návyky, posiluje schopnost dítěte řídit samo sebe a formovat vlastní disciplínu, kladný dopad na množství zapamatované látky, rodič má přehled o tom, co dítě ve škole probírá.

Proč domácí úkoly podle kritiků naopak dobré nejsou:
Negativně ovlivňuje rodinný život, omezuje volný čas dítěte a vyvolává v rodičích i dětech emotivní reakce.

Zda úkoly ano nebo ne nezáleží ani tak na nás, ale na rozhodnutí školy. V jednom se ale shodnou všichni. Negativní dopad na dítě má jeho přetěžování. Vnímejte limity svého dítěte citlivě a věnujte pozornost tomu, pokud se u dítěte objeví například: Ztráta zájmu o učení a přirozená zvídavost obecně, fyzická nebo psychická únava nebo psychosomatické poruchy, poruchy spánku, nevolnost...

Nejde ale ani tak o to, jak dlouho s dítětem domácí úkol děláme, ale jak kvalitně, intenzivně a s jakou motivací.

Co zhoršuje spolupráci mezi Vámi a Vaším dítětem:

Představa, že dítě má ukončit úkol rychle a správně. Někdy tlak, který na dítě vyvíjíme, může vést ke stresovým situacím. Berte to spíše tak, že cílem úkolu je to, aby dítě přebíralo zodpovědnost za správné vypracování a v klidu si opakovalo látku.

Dalším faktorem, který zhoršuje spolupráci je předávání nejasných pokynů. Například "Pust se do toho, Jak to, že jsi začal beze mě?"Proto si pamatujte, že důležité předávat jasná a konzistentní pravidla.

Jedna studie ukázala, že už 5 minut po uvítání dítěte se rodič ptá "Jak bylo ve škole? A máš domácí úkol?" Pro lepší komunikaci mezi Vámi a dítětem se raději nejdřív zeptejte, jak si čas ve škole dítě užilo, co nového se naučilo, co ho potěšilo nebo zklamalo. U starších dětí ponechte dítěti prostor na domácí úkol a vstupte do děje, až vás dítě požádá. Někdy budete překvapení, jak perfektní výkon dítě podá. Jindy se bude muset něco opravit, ale až po samotném pokusu dítěte. To bude mít totiž větší zájem, než když se chopíte aktivity už od začátku.

ZÁVĚREM ....
Když je v pohodě rodič, je většinou v pohodě i dítě. Na závěr vám tedy za naše Edial centrum přejeme trpělivost a optimismus. A pokud máte pochybnosti nebo dotazy,  jsme tady pro vás. Ať už řešíte domácí přípravu, výukové či výchovné obtíže, nebo prostě život.

Někdy je potřeba na to nebýt sám :).

K napsání tohoto příspěvku nás inspirovala prof. PhDr. Lenka Šulová CSc., která na téma domácí přípravy dětí prováděla výzkum.