Diagnostika oslabených dílčích funkcí

Poznávací funkce, označované rovněž jako dílčí funkce nejsou na první pohled vidět, ale jsou velmi důležité. Často jsou přirovnávané k základům domu nebo chcete-li kmenu stromu, který pouze dobře rostlý a zdravý může nést bohatou korunu, stejně jako si člověk nese celý komplex svých schopností. Jedna oslabená funkce ještě nemusí nic znamenat, ale je dobré o ní vědět a rozvíjet ji. Více oslabených funkcí omezuje jedince po všech stránkách. 

Příklady chování dítěte při oslabení některé poznávací funkce:
Při oslabeném sluchovém vnímání dítě například neuposlechne pokyn a ani po opakování nezvedá oči, stále si hraje. Neumí dělit slova na slabiky, neslyší první hlásku ve slově...
Při oslabené jemné motorice odmítá kreslit a dělat pracovní listy...
V mateřské škole se těmto činnostem ještě vyhne, ale ve škole už to nejde...

Příklad chlapce - předškoláka, který měl deficit v oblasti jemné motoriky. Obrázek nahoře byl vytvořený při nástupu dítěte do programu. Obrázek dole je po 3 měsíčním tréninku oslabené oblasti. 
Pokud by se rodiče nerozhodli pro stimulační program, chlapec by měl zřejmě problémy s osvojováním si písma ve škole, byl by unavený se všemi následky, které se k únavě vážou. Někdy je oslabení funkcí řešeno odkladem školní docházky. Některé oslabené funkce se pouhým odkladem nerozvinou, ale je zapotřebí jejich rozvoji napomoct.